Higher Education

Scholarship for 12th pass students

Scholarship for 12th pass students

Scholarship for 12th pass students 12वी पास विद्यार्थ्यांना मिळणार 50000 रुपये सरकार द्वारे ते पण विद्यार्थ्यांच्या खात्यात 12 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची व आनंदाची देखील बातमी अशी आलेली आहे. 12वी पास विद्यार्थ्यांना मिळणार 50000 रुपये सरकार द्वारे ते पण विद्यार्थ्यांच्या खात्यात. कशा प्रकारे मिळणार शिष्यवृत्ती  बघणार आहोत. बारावी पास विद्यार्थी (Scholarship for 12th pass students) …

Scholarship for 12th pass students Read More »

Rajarshri Chhatrapati Shahu Maharaj Scholarship राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालनालयाद्वारे खाली दिलेल्या कोर्सेससाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाइटच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर दिला जातो. महाराष्ट्र सरकारने ही रक्कम आपल्या संबंधित इंस्टिट्यूट/ संस्थांच्या बँक खात्यात जमा न करता शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ति Direct Benefit Transfer (DBT) च्या रुपात लाभार्थ्यांच्या आधार नंबरशी …

Rajarshri Chhatrapati Shahu Maharaj Scholarship राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना Read More »

error: Content is protected !!