Pradhanmantri Surksha Vima yojana 2023 प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

Pradhanmantri Surksha Vima yojana 2023 प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ही एक प्रकारची अपघात विमा पॉलिसी आहे, ज्या अंतर्गत अपघाताच्या वेळी मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास विम्याच्या रकमेसाठी दावा केला जाऊ शकतो. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना 1 वर्षासाठी वैध असेल, ज्याचे दर एक वर्षानंतर नूतनीकरण करावे लागेल. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत, मृत्यू आणि एकूण अपंगत्वाच्या बाबतीत 2 लाख …

Pradhanmantri Surksha Vima yojana 2023 प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना Read More »